top of page
Lillija veic Tomatis terapiju arī Valmierā fonda "Iespēju tilts" ietvaros.

Fonds “Iespēju tilts”, Garā iela 10, Valmierā, piedāvā sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu.

Rehabilitācijas centrā var saņemt šādas terapijas: Fizioterapiju, mūzikas terapiju, vizuālās mākslas terapiju un Tomatis terapiju.                                                                                                                                        

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem var pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns.                                                                                                                                                                       

Visi, kuriem nepieciešamas sociālās rehabilitācijas terapijas var vērsties pie Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem ar iesniegumu. Vairāk informācijas par terapijām pa tālruni 26336260.   

bottom of page