top of page

Bērnam attīstoties ir jāiemācās izvēlēties skaņu elementus, kas ir saderīgi ar tā valodas vidi, un tajā pašā laikā jāiemācās ignorēt tos elementus, kas ir ārpus fonētiskās struktūras, kuri sadzirdami bērna ierastajā vidē. Bērns apgūst valodu, to pielāgojot savas bērna valodas skaņas struktūrām. Šis princips katrai atsevišķai valodai ir specifisks, tādēļ tas bremzē svešvalodu apguvi. Skaņas modeļi svešvalodā neatbilst tiem, kas ir dzimtajā valodā, iegaumētajiem jau kopš bērnības. Valoda ir, vispirms, mūzikas veids, kas sastāv no īpaša ritma un skaņu ansambļa. Šie ritma un skaņas elementi veido augsmi  pārējām iemaņām (piemēram leksika, sintakse un semantika).

 

TOMATIS metodes mērķis ir dot iespēju patiesi adaptēt šos ritmus un skaņas ikvienam, kas vēlas mācīties svešvalodu, ļaujot ausij efektīvi pielāgoties  ārzemju mūzikai, lai tā varētu to analizēt un atdarināt. Ir sevi jāatbrīvo no ierastajiem ritmikas un skaņu paradumiem savā dzimtajā valodā, kam bieži vien ir negatīva ietekme uz jaunas valodas apgūšanu.

 

 

“Jūs runāsiet labi svešvalodā tad, kad sadzirdēsiet to. Tas nozīmē, ka jūs spējat  atšķirt valodas mūzikas ritmus un skaņas melodijās,"                                               

                                              Dr. Alfred Tomatis

 

Sarunājoties svešvalodā, artikulācija ir citādāka un mēles stāvoklis atšķiras no tā, kāds ir runājot dzimtajā valodā . Svešvalodu skanējums atšķiras ar obertoņu daudzumu.Tomatis metodikas mērķis- iemācīt sadzirdēt tos obertoņus, kas ausīm sveši vai arī tos, kurus tā nesadzird.

bottom of page