top of page

Muzikalitātes un balss izpausmju uzlabošana runas veidā vai dziedāšanā ir viena no vēsturiskākajiem TOMATIS metodes pielietojuma spektriem. TOMATIS metode tiešā veidā iedarbojas uz smadzeņu mehānismiem, kuri saista uztveres un rīcības pamatprincipus. Šīs metodes pats pamats - jebkuras izmaiņas mehānismos, kas attiecas uz skaņas ziņu uztveri un to analīzi, to ietekme uz skaņas ziņojuma reprodukciju - vai tas būtu runājams, dziedams, vai atskaņots ar mūzikas instrumenta palīdzību.

 

Kvalitatīvas skaņas izpildījums ir ne tikai saistīts ar labi noregulētu dzirdi, bet arī ar labi noregulētu sevis saklausīšanu, kas nozīmē augsti attīstīta spēja izmantot paša balsi kā skaņas avotu, kas jāanalizē un pienācīgi jākontrolē . Šī "sevis saklausīšana" darbojas tikai tad, ja skaņas uztverte ir pareizi noregulēta ar kaulu vadītspēju, kas ir skaņas pārraide ceļā caur visu ķermeņa kauliem, un jo īpaši, galvaskausu.

bottom of page