top of page

Pētījumu rezultāti  apliecina, ka bērniem, kas izgājuši šo dzirdes terapiju”

 

 • IQ līmenis pamatīgi cēlies,

 • paātrinājušies uztveres procesi,

 • uzlabojusies prasme izteikt domas un jūtas, uzlabojusies lasītprasme

 

Vecāki apliecināja pozitīvās izmaiņas šādās jomās:

 • komunikācijas līmeņa celšanās- 89%,

 • uzmanības koncentrēšanās- 86%,

 • satraukuma līmeņa mazināšanās- 80%,

 • lasītā sapratne- 85%,

 • valodas kvalitāte- 74%,

 • atmiņa- 73%,

 • burtu pieraksts- 69%,

 

Sešu turpmāko mēnešu laikā

 • 83% bērnu saglabājās un turpināja uzlaboties sasniegumi.

 • 14% tikai saglabāja atsevišķus sasniegumu rezulātus.

 

Nodarbību struktūra

1.sesija

 •  13nodarbības ( viena nodarbība - 2 stundas) - 26stundas

 •  Individuālās programmas sastādīšana

 •  Kontroltestēšana 1.un 13.nodarbībā

 ( izmaiņas programmā pēc katras testēšanas)

 •  Pārtraukums - 4 nedēļas

   

2.sesija

 •  13nodarbības ( viena nodarbība - 2 stundas) -  26stundas

   

3.sesija

13nodarbības ( viena nodarbība - 2 stundas) -  26stundas

 •  

 •  Kontroltestēšana 1. un 13.nodarbībā

bottom of page